Cursus

Een gezonde leefstijl is voor iedereen van belang en geldt zeker voor mensen die gaan joggen. Joggen stelt hoge eisen aan de beoefenaren. Een ongezonde leefstijl belemmert het optimaal functioneren van lichaam en geest tijdens het joggen. Voor een gezonde sportbeoefening zijn vooral goede voeding, goed drinken, verantwoord gebruik van alcohol, rookontmoediging en een gezond lichaamsgewicht van belang. U start met de basiscursus YogaRunning®, deze basiscursus bestaat uit vijf één-op-één-sessies van een uur, op het tijdstip dat u schikt.

De cursus bestaat uit:
Les 1: Uitleg wat YogaRunning® voor u kan betekenen.
Les 2: Yogarunning-techniek voor beginners
Les 3: Looptempo en ademhalingstechnieken tijdens het joggen
Les 4: Rustige duurloop
Les 5: Cooling Down en ontspanningsoefeningen geïnspireerd vanuit Yoga

Kosten: 75 EUR incl. BTW per les
Locatie: Amsterdamse Bos

N.B. U dient te beschikken over een normale conditie, zonder knie- of enkelklachten. Bij twijfel adviseren wij u eerst contact op te nemen met uw huisarts.

naar boven